1. lömsk

  lömsk är en person som man inte kan lita på, en som i hemlighet har onda avsikter.
 2. lömsk flugsvamp

  lömsk flugsvamp, Amanita phalloides, art hattsvamp i basidsvampsordningen Agaricales.
 3. lömsk

  lömsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. lömskna

  löm`skna verb ~de ~t ORDLED: lömsk-nar SUBST.: lömsknande
  Svensk ordbok
 5. snapphanar

  snapphanar, benämning på medlemmarna i irreguljära förband som kämpade på dansk sida i de dansk–svenska krigen 1643–45, 1657–58, 1658–60 och framför allt under det s.k. skånska kriget 1675–79.
 6. Bländasägnen

  Bländasägnen, en sägen om den småländska hjältinnan Blända (Blenda).
 7. Helene Tursten

  Tursten, Helene, född 1954, författare.

 8. falloidin

  falloidin, mycket giftig, cyklisk oktapeptid tillhörande amanitinerna.
 9. film noir

  film noir är en typ av amerikanska filmer från 1940-talet och 1950-talet som främst var detektivfilmer och gangsterfilmer.
 10. svavelväte

  svavelväte, divätesulfid, H2S, färglös, mycket giftig gas.