1. lönearbetare

  lö`nearbetare subst. ~n äv. lönearbetarn, plur. ~, best. plur. lönearbetarna ORDLED: löne--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 2. backstugusittare

  backstugusittare, i det äldre svenska agrarsamhället benämning på personer som bodde i s.k. backstugor, icke skattlagda mindre hus på en jordägares mark eller en bys allmänning.

 3. Gemeinschaft–Gesellschaft

  Gemeinschaft–Gesellschaft, inom sociologi och etnologi vedertaget uttryck för en grundläggande skillnad mellan två olika former av samhällelig samvaro.
 4. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 5. pueblofolk

  pueblofolk, de folk som lever i pueblos i trakterna av Rio Grandes dalgång i delstaten New Mexico i USA.

 6. hemmafru

  hemmafru, gift kvinna som arbetar oavlönat i hemmet och som försörjs av sin make.

 7. industriell reservarmé

  industriell reservarmé, av Marx präglad term för en pool av ledig arbetskraft som kan mobiliseras för att utvidga den kapitalistiska produktionen.
 8. amok

  amok, ett akut, våldsamt, psykotiskt tillstånd som får en person att i blint raseri försöka döda eller skada alla han träffar på.
 9. oraon

  oraon, ett av de större ”stamfolken” i Indien, främst i södra delen av delstaten Bihar och angränsande områden i Västbengalen och Madhya Pradesh; antal: närmare 1,7 miljoner (enligt 2001 års folkräkning).
 10. san

  san, numera den allmänna benämningen på den khoisantalande folkgrupp i södra Afrika som tidigare kallades bushmän (jämför khoisan).