1. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.
 2. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 3. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 4. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 5. lösdrivare

  lösdrivare, den som – enligt en formulering i 1885 års lösdrivarelag – ”stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet”.
 6. lössjord

  lössjord, löss, vindavlagrat finkornigt sediment.
 7. löslighetsprodukt

  löslighetsprodukt, jämviktskonstanten, K sol, för jämvikten mellan ett salt i fast form och en mättad lösning av detta (i de flesta fall en vattenlösning).
 8. mättad lösning

  mättad lösning, lösning som innehåller den största mängd av viss upplöst substans som kan uppnås.
 9. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 10. lösningsentalpi

  lösningsentalpi, den värmemängd som måste tillföras när ett ämne vid konstant temperatur och tryck löses i ett lösningsmedel.