1. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 2. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.
 3. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 4. lössjord

  lössjord, löss, vindavlagrat finkornigt sediment.

 5. lösdrivare

  lösdrivare, den som – enligt en formulering i 1885 års lösdrivarelag – ”stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet”.
 6. lösningshärdning

  lösningshärdning, bidrag från legeringsämnen till hållfastheten hos ett material.
 7. mättad lösning

  mättad lösning, lösning som innehåller den största mängd av viss upplöst substans som kan uppnås.
 8. lösegg

  lösegg, oönskad ansamling av arbetsmaterial på ett verktyg vid skärande bearbetning.
 9. löss

  löss, Anoplura, underordning i insektsordningen djurlöss, ibland räknad som ordning.
 10. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.