1. -lösa

  -lösa, ortnamnsefterled som i Sverige finns i Skåne, i Småland (främst Kalmartrakten) och på Öland, på Gotland, i Östergötland, Södermanland och Uppland, dessutom i Halland och Västergötland.
 2. lösa

  lö`sa verb löste löst, pres. löser ORDLED: lös-er SUBST.: lösande, lösning (till 1,3 och 4); lösen (till 2)
  Svensk ordbok
 3. lös ammunition

  lös ammunition, ammunition där den skarpa patronens metallkula ersatts med en kula av trä eller plast.
 4. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 5. lösande

  lö`sande adj., ingen böjning ORDLED: lös-ande
  Svensk ordbok
 6. lösaktig

  lö`saktig adj. ~t ORDLED: lös-akt-ig
  Svensk ordbok
 7. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 8. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 9. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 10. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.