1. -lösa

  -lösa, ortnamnsefterled som i Sverige finns i Skåne, i Småland (främst Kalmartrakten) och på Öland, på Gotland, i Östergötland, Södermanland och Uppland, dessutom i Halland och Västergötland.
 2. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 3. lösa

  lö`sa verb löste löst, pres. löser ORDLED: lös-er SUBST.: lösande, lösning (till 1,3 och 4); lösen (till 2)
  Svensk ordbok
 4. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 5. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 6. lös ammunition

  lös ammunition, ammunition där den skarpa patronens metallkula ersatts med en kula av trä eller plast.
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 10. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.