1. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 2. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 6. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 8. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.

 9. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.
 10. fällning

  fällning, fast substans som uppkommer när två lösningar blandas och dessa reagerar med varandra på sådant sätt att en löslig och en olöslig fraktion bildas.