1. löv

  löv, blad hos lövträden.
 2. -löv

  -löv, ortnamnsefterled som representerar en av de äldsta svenska bebyggelsenamnstyperna.
 3. löv

  löv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: löv-et
  Svensk ordbok
 4. lövtäkt

  lövtäkt, insamling av löv och späda kvistar, vanligen till foder, se hamling.
 5. lövgubbar

  lövgubbar, män utklädda med löv och blommor. Lövgubbar har sedan senmedeltiden hört till fastlagsupptågen i Europa.
 6. lövsångare

  lövsångare, Phylloscopus trochilus, art i fågelfamiljen sångare.
 7. lövjerska

  lövjerska, egentligen en kvinna som utövar trolldom, av ett gammalt ord lövja, ’trolla’, särskilt om att bedriva signerier.
 8. lövskog

  lövskog är skog som till största delen består av lövträd.
 9. lövträd

  lövträd, träd vars blad, löven, i motsats till barrträdens blad, barren, är tunna och mer eller mindre breda.
 10. lövsågtimmer

  lövsågtimmer, lövtimmer, sågtimmer från lövträd.