1. Österlen

  Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Ingelstads, Järrestads och Albo härader – det vill säga Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges.
 2. löväng

  löväng, ett sannolikt konstskapat ord för slåtteräng (änge) med spridda dungar av lövträd eller lövbuskar.
 3. äng

  äng, vegetation bildad huvudsakligen av stråväxter, främst gräs, samt örter; ängen är inte torvbildande.
 4. hassel

  hassel, Corylus avellana, art i familjen björkväxter.
 5. lund

  lund, mindre lövskogsområde, typiskt med s.k. ädla lövträd (bl.a. ask, alm, lind och ek) och ett välutvecklat buskskikt med bl.a. hassel och hagtorn.
 6. löväng

  lö`väng subst. ~en ~ar ORDLED: löv--äng-en
  Svensk ordbok
 7. ädellövskog

  ädellövskog, skog av s.k. ädla lövträd, dvs. ekar, almar, ask, lönnar, lindar och avenbok; ibland räknas också bok hit.
 8. Lotta Lotass

  Lotass, Liselott (Lotta), född 28 februari 1964, författare och litteraturvetare, ledamot av Svenska Akademien 2009–18.

 9. slåtteräng

  slåtteräng, slog, änge, ängsmark utnyttjad för höslåtter.
 10. -by

  -by, efterled i ortnamn.