1. Fredrique Löven

  Löven, Fredrique, skådespelerska, se Fredrica Löf.
 2. Alf Lövenborg

  Lövenborg, Alf, född 1933, tidningsman och politiker (kommunist), riksdagsman 1971–79.
 3. löv

  löv, blad hos lövträden.
 4. -löv

  -löv, ortnamnsefterled som representerar en av de äldsta svenska bebyggelsenamnstyperna.
 5. lövas

  lö`vas verb lövades lövats ORDLED: löv-as
  Svensk ordbok
 6. löva

  lö`va verb ~de ~t ORDLED: löv-ar SUBST.: lövande, lövning
  Svensk ordbok
 7. löv

  löv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: löv-et
  Svensk ordbok
 8. kantarell

  kantarell, Cantharellus cibarius, art i basidsvampsordningen Cantharellales.
 9. nattsmyg

  nattsmyg, silverfisk, sockergäst, siller, Lepisma saccharina, art i insektsordningen silverborstsvansar.
 10. larvborstsvansar

  larvborstsvansar, Diplura, ordning urinsekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 800 kända arter, de flesta i varma trakter.