1. fallande lövet

  fallande lövet, manöver vid avancerad flygning.
 2. fraktal

  fraktal, inom matematiken benämning på en bild eller en mängd som är starkt sönderbruten (se bild 1–6) i motsats till räta linjer, cirklar, trianglar och andra figurer inom den klassiska euklidiska geometrin.
 3. abskission

  abskission, aktivt avskiljande av organ hos en växt, till exempel löv- och fruktfällning.

 4. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 5. avancerad flygning

  avancerad flygning, konstflygning, omfattar manövrer med flygplan vid vilka definitionsmässigt bankningsvinkeln (lutningsvinkeln) är minst 60° och pitchvinkeln (stigvinkeln) minst 30°, som t.ex. vid looping eller roll.