1. lack

  lack, ytbehandlingsmaterial bestående av bindemedel, lösningsmedel och eventuella tillsatsämnen, avsett att anbringas på en yta för att efter torkning bilda ett fast, genomsynligt skikt med god motståndskraft mot mekanisk och kemisk påverkan.
 2. lack

  lack, sigillack, buteljlack och liknande, pigmenterat naturharts.
 3. lackmus

  lackmus, färgämne som utvinns ur olika lavsläkten, t.ex. Variolaria, Roccella (orseljlavar) och Lecanora (kantlavar).
 4. lacknafta

  lacknafta, kristallolja , ligroin, mineralterpentin, tvättnafta, petroleumfraktion innehållande alifatiska och aromatiska kolväten.
 5. lack

  lack, egentligen japanlack, lack framställd ur harts från lackträdet.
 6. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 7. lackas

  lackas, ett enzym som katalyserar oxidation av difenoler i närvaro av syre.
 8. lackträd

  lackträd, flera arter i växtsläktet sumaker ( Rhus) ur vilka man får lacker.
 9. Lackadiverna

  Lackadiverna, grupp av korallöar i Arabiska havet, ca 300 km utanför Indiens västkust.
 10. lack

  2lack subst. ~en ORDLED: lack-en
  Svensk ordbok