1. överdetermination

  överdetermination, filosofisk term som används när en händelses inträffande är bestämt av två faktorer som var för sig hade varit tillräckliga för att framkalla händelsen.
 2. lada

  lada, byggnad eller del av byggnad för förvaring av otröskad säd (sädeslada, kornlada), hö (hölada), halm och andra produkter från åkern.
 3. slåtter

  slåtter, skörd av vallväxter till hö som föda för kreatur.

 4. stenfot

  ste`nfot subst. ~en, stenfötter äv. ~ar ORDLED: sten--fot-en
  Svensk ordbok
 5. boss

  2boss [bås´] subst. ~et ORDLED: boss-et
  Svensk ordbok
 6. eldledning

  el`dledning subst. ~en ORDLED: eld--led-ning-en
  Svensk ordbok
 7. betäckning

  betäck´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-täck-ning-en
  Svensk ordbok
 8. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok