1. säkerhetskod

  säkerhetskod (engelska security code), följd av tecken eller siffror som används för identitetskontroll i datasystem.

 2. Aaron Swartz

  Swartz, Aaron1986–2013, amerikansk datorprogrammerare och nätaktivist.

 3. John Cassavetes

  Cassavetes, John, 1929–89, amerikansk filmregissör och skådespelare.
 4. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 5. Nils Gösta Valdén

  Valdén, Nils Gösta, 1927–2010, författare och litteraturforskare.
 6. Napster

  Napster, tjänst på internet, ursprungligen avsedd för gratis utbyte av komprimerade musikfiler mellan privatpersoner.

 7. SIM-kort

  SIM-kort, subscriber identity module, elektroniskt kort utfärdat av en mobiltelefonanvändares operatör och avsett att monteras i en mobil enhet.
 8. spionprogram

  spionprogram, engelska spyware, program som utan användarens vetskap laddas in på en dator för övervakning och rapportering av användarens aktivitet.

 9. e-bok

  e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.

 10. poker

  poker, kortspel som spelas (med eller utan joker) av två–tio spelare, som i given får två–fem kort var (olika varianter förekommer).