1. ladda ned

  ladda ne´d el. ladda ne´r verb laddade laddat ORDLED: ladd-ar SUBST.: nedladdande, nedladdning, nerladdande, nerladdning
  Svensk ordbok
 2. nedladdning

  nedladdning, hämtning, kopiering av data från en dator eller server till den dator man använder (klient).

 3. adware

  adware, reklamprogram, programvara för datorer som automatiskt visar eller laddar ned reklambudskap.
 4. RSS

  RSS, förkortning för rich site summary och för really simple syndication, standardformat (baserat på XML) för överföring av prenumererad information på internet, t.ex. nya program i poddradio och podd-TV eller nya inlägg i bloggar.

 5. PDF

  PDF, portable document format, filformat speciellt användbart när avsändaren av ett elektroniskt dokument med en viss grafisk utformning önskar att mottagaren på sin datorskärm eller utskrift skall erhålla samma grafiska utformning.

 6. antivirusprogram

  antivirusprogram, programvara som upptäcker och oskadliggör datorvirus.
 7. modemkapning

  modemkapning, att en dators modemanslutning till internet utan användarens vetskap kopplas ned och sedan kopplas upp igen via ett uppringningsprogram till ett telefonnummer med betaltjänst eller i utlandet.

 8. Spotify

  Spotify, företag och svenskutvecklad musiktjänst som tillhandahåller musik över internet.

 9. applikation

  applikation, app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring) till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete (t.ex. anpassning till viss skrivartyp) och verktygsprogram för datahantering (t.ex. filkonvertering).

 10. fildelning

  fildelning innebär att man genom ett nätverk delar med sig av sina filer.