1. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 2. Spotify

  Spotify är en musiktjänst som gör att man kan lyssna på musik över internet.

 3. fildelning

  fildelning, utbyte av filer mellan datornätanvändare med hjälp av fildelningsprogram.
 4. e-handel

  e-handel innebär att man köper och säljer varor och tjänster via internet.

 5. upphovsrätt

  upphovsrätt, auktorrätt, är den rätt som till exempel en författare, en kompositör eller en konstnär har till de verk han eller hon har skapat.

 6. nedladdning

  nedladdning, hämtning, kopiering av data från en dator eller server till den dator man använder (klient).

 7. Europeana

  Europeana, EU:s digitala bibliotek med uppgift att tillgängliggöra medlemsländernas kultur- och vetenskapsarv genom internet.

 8. bildformat

  bildformat, i datorsammanhang representation av bilder i datorer.
 9. Javascript

  Javascript, programmeringsspråk som framför allt används till webbsidor men även i andra sammanhang.

 10. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, eller nedladdningslagen, eller fildelningslagen, är vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009.