1. ladda

  1ladd`a verb ~de ~t ORDLED: ladd-ar SUBST.: laddande, laddning
  Svensk ordbok
 2. Lena Cronqvist

  Cronqvist, Lena, född 31 december 1938, konstnär.
 3. blockeringsoscillator

  blockeringsoscillator (engelska relaxation oscillator), generator som arbetar genom uppladdning av en kondensator till en bestämd tröskelspänning, varefter den laddas ur till en annan tröskelspänning.
 4. energisparande

  energisparande innebär att man använder mindre energi genom att avstå från något, till exempel genom att sänka temperaturen inomhus eller genom att inte duscha så länge.
 5. laserskrivare

  laserskrivare, utrustning för utskrift från datorer, med en teknik (xerografi) liknande den som finns i kopiatorer.
 6. giftiga djur

  giftiga djur finns inom alla djurgrupper.
 7. automatgevär

  automatgevär är ett halvautomatiskt eldhandvapen som kan bäras och användas av en person.
 8. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 9. batteri

  batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.
 10. membran

  membran [uttalas memmbrán] kallas den tunna vägg eller hinna som finns ytterst i levande celler. Ibland använder man i stället orden cellmembran och plasmamembran.