1. laddor

  laddor, luddor , enkla och varma tygskor gjorda av i flera lager hopsydda ylletyger.
 2. Alan Ladd

  Ladd, Alan, 1913–64, amerikansk skådespelare.
 3. laddad

  ladd`ad adj. laddat ORDLED: ladd-ad
  Svensk ordbok
 4. ladda

  2ladd`a subst. ~n laddor ORDLED: ladd-an
  Svensk ordbok
 5. ladda

  1ladd`a verb ~de ~t ORDLED: ladd-ar SUBST.: laddande, laddning
  Svensk ordbok
 6. proton

  proton är kärnan i en väteatom och en av de partiklar som alla atomkärnor är uppbyggda av.

 7. ladda ned

  ladda ne´d el. ladda ne´r verb laddade laddat ORDLED: ladd-ar SUBST.: nedladdande, nedladdning, nerladdande, nerladdning
  Svensk ordbok
 8. Rutherfordspridning

  Rutherfordspridning [rɐðəfəd-], Coulombspridning, elektrisk spridning av en stråle av laddade partiklar mot en atomkärna.
 9. fotoeffekt

  fotoeffekt, fotoelektrisk effekt, innebär att elektroner emitteras från ett material när detta utsätts för elektromagnetisk strålning (fotoner).
 10. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.