1. Lade

  Lade, grekisk benämning på en under antiken ca 3 km lång ö utanför Miletos på Mindre Asiens västkust, i dag till följd av floden Menderes (Maiandros) igenslamning förbunden med fastlandet.
 2. Ladejarlar

  Ladejarlar, benämning på de norska jarlar som residerade på gården Lade (fornvästnord.
 3. lad

  lad, la, hårband, se huvudlad.
 4. lade

  lade se lägga
  Svensk ordbok
 5. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.
 8. Lada

  Lada, person- och terrängbilar tillverkade av VAZ (Volzjskij Avtomobilnyj Zavod) i Toljatti, Ryska federationen.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.