1. lad

  lad, la, hårband, se huvudlad.
 2. lada

  lada, byggnad eller del av byggnad för förvaring av otröskad säd (sädeslada, kornlada), hö (hölada), halm och andra produkter från åkern.
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 6. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 8. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.