1. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 2. Ohms lag

  Ohms lag säger att strömstyrkan I i en ledare­ är proportionell mot potential­skill­naden U mellan dess ändar, dvs.
 3. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.
 4. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 5. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 6. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 7. Hubbles lag

  Hubbles lag, Hubble–Lemaîtres lag, en relation mellan avståndet till en galax (r) och storleken hos rödförskjutningen i dess spektrum (z).

 8. Bouguer–Lambert–Beers lag

  Bouguer–Lambert–Beers lag, Bouguers lag, Lambert–Beers lag, fysikalisk-kemisk lag som beskriver hur mycket ljus som absorberas vid passage genom ett system innehållande en viss mängd ljusabsorberande ämne.
 9. lagen om avtagande avkastning

  lagen om avtagande avkastning, nationalekonomisk term.
 10. Manus lag

  Manus lag, en av de viktigaste texterna inom den indiska dharmashastra-litteraturen, troligen 2 000 år gammal och sammansatt av många tidigare delar ur genren.