1. lagöverträdare

  lagöverträdare, mindre värdeladdat ord för gärningsman, brottsling eller förbrytare.
 2. unga lagöverträdare

  unga lagöverträdare, personer under 21 år som i samband med förundersökning i brottmål i vissa avseenden ska behandlas enligt särskilda regler.
 3. ungdomsbrottslighet

  ungdomsbrottslighet, benämning inom kriminologin på den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.
 4. kriminologi

  kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten.
 5. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som skall ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.
 6. Brottsoffermyndigheten

  Brottsoffermyndigheten, BrOM, Umeå, myndighet vars övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov.
 7. kriminalpolitik

  kriminalpolitik, statliga åtgärder som rör brottsligheten, huvudsakligen genom strafflagstiftning, polis, åklagarväsen, domstolar och kriminalvård.
 8. behandlingsideologi

  behandlingsideologi, föreställningen att syftet med påföljd för brott ska vara lagöverträdarens resocialisering.
 9. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 10. Christine Lagarde

  Lagarde, Christine, född 1956, fransk jurist och politiker (konservativ), ordförande i Europeiska centralbanken sedan 2019, chef för Internationella valutafonden (IMF) 2011–19, .