1. lagen om anställningsskydd

  lagen om anställningsskydd, se LAS.
 2. lagen om Antarktis

  lagen om Antarktis, lag (2006:924) som har till syfte att säkerställa att Sverige lever upp till de internationella reglerna för skydd och bevarande av miljön i Antarktis.

 3. lagen om eget boende

  lagen om eget boende, ebolagen, bestämmelser om bistånd och boende för asylsökande med flera.

 4. lagen om avtagande gränsnytta

  lagen om avtagande gränsnytta, en hypotes inom konsumtionsteorin som ekonomer i Storbritannien, Tyskland och Frankrike formulerade oberoende av varandra under senare delen av 1800-talet.
 5. lagen om avtagande avkastning

  lagen om avtagande avkastning, nationalekonomisk term.
 6. EU-lagen

  EU-lagen, benämning på lagen med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
 7. Sherman-lagen

  Sherman-lagen, Sherman-akten, amerikansk antitrustlag, se John Sherman.
 8. Annell-lagen

  Annell-lagen, numera avskaffad lag om avdrag vid inkomsttaxering för viss aktieutdelning.
 9. EES-lagen

  EES-lagen, benämning på den numera upphävda lagen om ett europeiskt samarbetsområde.
 10. Clayton-lagen

  Clayton-lagen, engelska Clayton Antitrust Act, amerikansk antitrustlag.