1. lagerresurser

  lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning är försumbar inom mänskligt tidsperspektiv.
 2. lager

  lager är något som finns mellan maskindelar som ska kunna röra sig kring varandra.
 3. lager

  lager, lagerträd, Laurus nobilis, art i familjen lagerväxter.

 4. lager

  lager, plats för förvaring av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter.
 5. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 6. Lagerlöf

  Lagerlöf ( von Lagerlöf, Lagerloef), släkt som härstammar från skattebonden Per Månsson (död före 1654) i Södra Skived i Grava socken i Värmland.
 7. lager

  lager, lageröl, ursprungligen en benämning på alla underjästa (jämför underjäsning) ölsorter.
 8. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 9. sfäriskt lager

  sfäriskt lager, glidlager eller rullningslager där minst en av komponenterna har en sfäriskt formad arbetsyta.
 10. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.