1. lager

  lager, lagerträd, Laurus nobilis, art i familjen lagerväxter.

 2. lager

  lager, plats för förvaring av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter.
 3. lager

  lager, lageröl, ursprungligen en benämning på alla underjästa (jämför underjäsning) ölsorter.
 4. lager

  lager, bädd, inom geologin en allmän term för varje plant utsträckt och sammanhängande förekomst av jord- eller bergart som med avseende på sammansättning, hårdhet, färg eller liknande skiljer sig från under- respektive överliggande enheter.
 5. lager

  lager, element som skall bära en maskindel som rör sig i förhållande till en annan och ta upp de krafter som krävs.
 6. lager

  3la´ger subst. ~n, plur. ~; kortform för lageröl ORDLED: lager-na
  Svensk ordbok
 7. lager

  2la´ger subst. ~n lagrar ORDLED: lagr-ar
  Svensk ordbok
 8. lager

  1la´ger subst. lagret, plur. ~, best. plur. lagren el. ~na ORDLED: lagr-et
  Svensk ordbok
 9. magnetiskt lager

  magnetiskt lager, lager där bärförmågan åstadkoms med hjälp av elektromagneter, oftast fyra stycken, ordnade med 90 ° vinkel emellan.
 10. sfäriskt lager

  sfäriskt lager, glidlager eller rullningslager där minst en av komponenterna har en sfäriskt formad arbetsyta.