1. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 2. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 3. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 4. Kongressen

  Kongressen, den federala lagstiftande församlingen i USA, bestående av senaten med 100 ledamöter (två från varje delstat) och representanthuset (med 435 ledamöter, valda i relation till delstaternas folkmängd).

 5. e-cigarett

  e-cigarett, elektronisk cigarett, laddningsbar patron som fylls med vätska som förångas när den dras in i lungorna, avsedd att användas som substitut för tobaksrökning.

 6. Andrzej Duda

  Duda, Andrzej, född 1972, polsk politiker (konservativ), president sedan 2015,.

 7. legislativ

  legislativ, som avser lagstiftningen, lagstiftnings-.
 8. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 9. filibustertalare

  filibustertalare, parlamentsledamot som långpratar i fördröjande syfte.
 10. Amy Klobuchar

  Klobuchar, Amy född 1960, amerikansk jurist, politiker (demokrat), senator i Minnesota 2007–20.