1. lagg

  lagg, rak, något kupig, trästav använd vid laggning.
 2. lagg

  lagg, den oftast smala och av tillrinning från fastmark påverkade kärrzon som helt eller delvis omger en högmosse.
 3. lagg

  lagg subst. ~en ~ar ORDLED: lagg-en
  Svensk ordbok
 4. Lagga

  Lagga, församling i Uppsala stift, Knivsta kommun, Uppland (Uppsala län); 1 040 invånare (2016).

 5. laggning

  laggning, metod för tillverkning av träkärl, varvid väggarna utgörs av stavar, laggar, som hålls samman utvändigt av band i trä eller metall, invändigt av bottnen (eller bottnarna), som vilar i en skåra ( krös eller lagg) längs kanten på stavarnas insida.
 6. laggkärl

  laggkärl, träkärl tillverkade genom laggning.
 7. lagga

  lagg`a verb ~de ~t ORDLED: lagg-ar SUBST.: laggande, laggning
  Svensk ordbok
 8. laggband

  lagg`band subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lagg--band-et
  Svensk ordbok
 9. laggkärl

  lagg`kärl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lagg--kärl-et
  Svensk ordbok
 10. laggdike

  lagg`dike subst. ~t ~n ORDLED: lagg--dik-et
  Svensk ordbok