1. Lagrangepunkt

  Lagrangepunkt, jämviktspunkt i trekropparsproblemet.
 2. Lagrange-multiplikator

  Lagrange-multiplikator, matematiskt hjälpmedel för lösning av extremvärdesproblem med bivillkor.
 3. Lagrange-koordinater

  Lagrange-koordinater (efter Joseph Louis Lagrange), materiella koordinater, i kontinuummekaniken koordinater som tänks fästa i materialet och således medföljer vid deformationen.
 4. La Grande

  La Grande, flod i provinsen Quebec, Canada, ca 860 km lång.
 5. lagra

  la`gra verb ~de ~t ORDLED: lagr-ar SUBST.: lagrande (till 1), lagring (till 1)
  Svensk ordbok
 6. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.
 7. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 8. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 9. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 10. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.