1. bark

  bark är det skyddande yttersta skiktet på stammar, grenar och rötter hos buskar och träd.
 2. epikarp

  epikarp, detsamma som exokarp, det yttersta lagret i en fruktvägg.
 3. kallvattensfären

  kallvattensfären, de vattenmassor med temperaturer kring 0 °C som uppfyller största delen av oceanbassängerna.
 4. väg

  väg, banad, ofta belagd, samfärdselled till lands.
 5. basalcell

  basalcell, cell i understa lagret i skiktad vävnad, såsom epitel, varifrån vävnaden förnyas.
 6. jordskorpan

  jordskorpan, det yttersta, fasta lagret eller skalet hos jorden, vilket nedåt begränsas av Mohorovičić-diskontinuiteten.
 7. intin

  intin, det innersta lagret av ett pollenkorns vägg.
 8. sfäriskt lager

  sfäriskt lager, glidlager eller rullningslager där minst en av komponenterna har en sfäriskt formad arbetsyta.
 9. vinkelkontaktkullager

  vinkelkontaktkullager, rullningslager där kontaktkraften mellan rullbanor och kulor har en vinkel mot lagrets mittplan.
 10. nållager

  nållager, cylindriskt rullager där rullarnas (nålarnas) längd är stor jämfört med deras diameter, vanligtvis större än dubbla diametern.