1. lagstiftning

  lagstiftning är sättet att skapa nya lagar och ändra eller ta bort gamla lagar.
 2. lagstiftande makt

  lagstiftande makt, term som härrör från maktfördelningsläran, som i staten urskiljde en styrande, en lagstiftande och en dömande makt.
 3. lagstiftningsmakt

  lagstiftningsmakt, befogenhet att besluta om de centrala normer i samhället som ges rang av lag.
 4. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 5. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 6. Jim Crow-lagarna

  Jim Crow-lagarna, benämning på delstatliga och lokala rasåtskillnadslagar i USA från och med slutet av 1800-talet, huvudsakligen (men inte enbart) stiftade i sydstaterna; ”Jim Crow” var en allmän, nedsättande benämning på en svart person.
 7. lagsaga

  lagsaga, ursprungligen lagmans uppläsande av lagen för menigheten, sedermera benämning på en lagmans ämbetsområde.
 8. lagsökning

  lagsökning, det summariska förfarande som borgenär tidigare kunde använda sig av då det förelåg ett skriftligt fordringsbevis.
 9. lagstiftande församlingen

  lagstiftande församlingen (franska l’Assemblée législative), i perioden 1 oktober 1791–20 september 1792 namn på parlamentet under franska revolutionen.
 10. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.