1. Lagtinget

  Lagtinget, den ena av det norska Stortingets två avdelningar, se Norge (Statsskick och politik).
 2. lagtolkning

  lagtolkning, sammanfattande benämning på de förfaranden och metoder med vilkas hjälp juristerna söker fastställa den rätta meningen i en författningstext eller, om denna mening inte är möjlig att utröna, finna den lösning på ett rättstillämpningsproblem som har det starkaste stödet i gällande regler.
 3. lagt

  lagt se lägga
  Svensk ordbok
 4. teleologisk lagtolkning

  teleologisk lagtolkning, metod att tolka innebörden av ett lagstadgande som utgår från stadgandets ändamål.
 5. analogisk lagtolkning

  analogisk lagtolkning, användning av en lagregel utanför dess språkliga betydelseområde.
 6. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 7. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 10. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.