1. lagt

  lagt se lägga
  Svensk ordbok
 2. lagting

  lagting, i äldre tid det ting i Norge som hölls för en hel landsdel med gemensam lag.
 3. Lagtinget

  Lagtinget, Färöarnas nationalförsamling, se Färöarna (Statsskick och politik).
 4. Lagtinget

  Lagtinget, sedan 1993 namn på Ålands folkrepresentation (tidigare Landstinget), se Åland.
 5. lagtolkning

  lagtolkning, sammanfattande benämning på de förfaranden och metoder med vilkas hjälp juristerna söker fastställa den rätta meningen i en författningstext eller, om denna mening inte är möjlig att utröna, finna den lösning på ett rättstillämpningsproblem som har det starkaste stödet i gällande regler.
 6. lagtima

  lagtima, på fastställda tider återkommande, vanligen om ordinarie möte med en beslutande församling.
 7. lagtempo

  lagtempo, lagtempolopp , landsvägslopp på cykel för 3- eller 4-mannalag, se cykelsport.
 8. Lagtinget

  Lagtinget, den ena av det norska Stortingets två avdelningar, se Norge (Statsskick och politik).
 9. lagtima riksmöte

  lagtima riksmöte, tidigare benämning på riksdagens ordinarie, årliga mötesperiod.

 10. lagtempo

  la`gtempo subst. ~t ~n; kortform för lagtempolopp ORDLED: lag--temp-ot
  Svensk ordbok