1. lamaism

  lamaism, en variant av buddhismen, även kallad tibetansk buddhism, och en gren av den fromhetsriktning som kallas vajrayana.
 2. lamarckism

  lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.
 3. lama

  lama, Lama glama, art i hovdjursfamiljen kameldjur och betraktad som en domesticerad form av guanaco.
 4. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 5. laminat

  laminat är ett material, ofta i form av skivor, som man tillverkar genom att man klistrar eller pressar ihop skikt av olika slag.
 6. lambda

  lambda, egentligen λ, beteckning för våglängd; SI-enhet meter (m).
 7. Lamborghini

  Lamborghini ®, italienskt företag grundat 1949 av Ferruccio Lamborghini ( 1916–93) för produktion av traktorer och oljebrännare.
 8. lama

  lama betyder ungefär ’andlig lärare’.
 9. Lambert–Beers lag

  Lambert–Beers lag, se Bouguer–Lambert–Beers lag.
 10. lamm

  lamm, unge till får.