1. lamellträ

  lamellträ, skivmaterial med kärna av trästavar (lameller) som klätts på båda sidor med tunnare ytskikt av faner.
 2. lamellträ

  lamell`trä subst. ~et äv. ~t ORDLED: lam-ell--trä-et
  Svensk ordbok
 3. plywood

  plywood, skivmaterial sammansatt av flera ihoplimmade lager av trä.
 4. träindustri

  träindustri, trävaruindustri, industrigren som omfattar tillverkning av bl.a. sågade trävaror, board, spånskivor, plywood, lamellträ, möbler, byggnadssnickerier och trähus.
 5. limfogskiva

  limfogskiva, ofta kallad bara limfog, skiva av stavar eller brädor som hoplimmats kantsida mot kantsida.
 6. Grete Jalk

  Jalk, Grete, 1920–2006, dansk möbelformgivare.
 7. G A Berg

  Berg, Gustaf Axel, 1891–1971, möbelformgivare.
 8. fyllningsdörr

  fyllningsdörr, spegeldörr, den till för några årtionden sedan allra vanligaste typen av trädörr (se dörr).
 9. plywood

  plywood [plaj´vod äv. -wod] subst. ~en ORDLED: ply-wood-en
  Svensk ordbok