1. LAN

  LAN, förkortning för engelska local area network, lokalt datornät.
 2. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 3. landskapslag

  landskapslag, medeltida lag gällande för visst landskap.
 4. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 5. landhockey

  landhockey, bollspel med klubbor av trä mellan två elvamannalag (herr- eller damlag) på en plan av gräs, grus eller plastgräs.
 6. landbris

  landbris, lokal vind i kusttrakter under den varma årstiden, i tropikerna året om, som under natten blåser från land ut mot havet eller en större insjö.
 7. landsting

  landsting, se region.

 8. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, den kvinnliga rösträttsrörelsens riksorganisation 1903–21.
 9. landshövding

  landshövding, chef för länsstyrelse och ordförande i dess styrelse, regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet.
 10. landhöjning

  landhöjning, postglacial landhöjning, jordskorpans höjning i främst Skandinavien och Kanada efter nedtryckningen under den senaste istiden.