1. LAN

  LAN, förkortning för engelska local area network, lokalt datornät.
 2. lan

  lan, tunn, platt metalltråd.
 3. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 4. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 5. landsting

  landsting, se region.

 6. landskapslag

  landskapslag, medeltida lag gällande för visst landskap.
 7. u-land

  u-land, kortform av underutvecklat land eller, med ett mer positivt synsätt, utvecklingsland.
 8. landhöjning

  landhöjning, postglacial landhöjning, jordskorpans höjning i främst Skandinavien och Canada efter nedtryckningen under den senaste istiden.
 9. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, den kvinnliga rösträttsrörelsens riksorganisation 1903–21.
 10. landslagen

  landslagen, lag gällande för den svenska landsbygden från mitten av 1300-talet till 1736.