1. trådlavar

  trådlavar, Ephebe , släkte busklavar med en enda art, trådlav ( E. lanata).
 2. ullkaktus

  ullkaktus, Espostoa lanata (syn. Cereus lanatus och Pilocereus lanatus), art i familjen kaktusväxter.
 3. ullvide

  ullvide, Salix lanata, art i familjen videväxter.
 4. lanatosider

  lanatosider, en grupp glykosider (benämnda A–E) som utvinns ur Digitalis lanata, en släkting till fingerborgsblomman ( D. purpurea).
 5. digitalis

  digitalis, digitalisglykosider, samlingsnamn på en grupp hjärtstimulerande medel som används för behandling av hjärtsvikt och vissa hjärtrytmstörningar.