1. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 2. u-land

  u-land är ett begrepp som ibland används om ett fattigt land där de flesta människorna arbetar med jordbruk och fiske.
 3. i-land

  i-land, detsamma som industriland.
 4. land grabbing

  land grabbing, engelska benämningen på markrofferi.
 5. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 6. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 7. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 8. migration

  migration är ett begrepp som handlar om hur människor flyttar mellan olika platser på jorden.

 9. Land

  Land, veckoutgivet organ för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), grundat 1971 genom sammanslagning av RLF-tidningen och Jordbrukarnas Föreningsblad.

 10. demografi

  demografi är en vetenskap där forskare studerar befolkningen.