1. landsting

  landsting, se region.

 2. landskapslag

  landskapslag, medeltida lag gällande för visst landskap.
 3. landskap

  landskap, historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig med än i dag.
 4. landstingsfullmäktige

  landstingsfullmäktige, tidigare benämning på landstingets högsta beslutande organ vilket sedan 2019 kallas regionfullmäktige.

 5. landslagen

  landslagen, lag gällande för den svenska landsbygden från mitten av 1300-talet till 1736.

 6. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, den kvinnliga rösträttsrörelsens riksorganisation 1903–21.
 7. landshövding

  landshövding, chef för länsstyrelse och ordförande i dess styrelse, regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet.
 8. landstingsstyrelse

  landstingsstyrelse, tidigare benämning på regionstyrelse.

 9. landsting

  landsting, medeltida benämning i Danmark, Finland och Sverige på ett för en hel lagsaga eller ett helt landskap gemensamt ting.
 10. landskapsvapen

  landskapsvapen, heraldiskt vapen som symbol för ett landskap.