1. Lansen

  Lansen, svenskt tvåsitsigt stridsflygplan med beteckningen Saab 32, som flög första gången 1952.
 2. lans

  lans är ett vapen för strid.
 3. A

  A, beteckning för attackflygplan, t.ex. A 32, Lansen.
 4. riddare

  riddare kunde under medeltiden en adlig krigare utnämnas till.
 5. hundraårskriget

  hundraårskriget kallas en period av krig mellan England och Frankrike som varade drygt 100 år, från 1337 till 1453.
 6. Bayeuxtapeten

  Bayeuxtapeten är ett stort och långt tygstycke som visar slaget vid Hastings 1066 då Vilhelm Erövraren och normanderna erövrade England.
 7. konverter

  konverter, i metallurgin en tippbar ugn som används vid t.ex. bessemerprocessen, thomasprocessen och andra processer för framställning av stål, eller för avlägsnande av järn och svavel ur skärsten vid framställning av koppar.
 8. LD-processen

  LD-processen, (för härledning av namnet, se Historik och utveckling nedan), stålframställningsmetod där råjärn färskas till stål genom blåsning av syrgas ovanifrån mot en smälta i en konverter med hjälp av en vattenkyld lans (se färskning).
 9. Juan Benet

  Benet Goita, Juan, 1927–93, spansk författare.
 10. tornering

  tornering var en sorts tävling som riddare ägnade sig åt under medeltiden.