1. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 2. lantbrukare

  lan`tbrukare subst. ~n äv. lantbrukarn, plur. ~, best. plur. lantbrukarna ORDLED: lant--bruk-ar-en
  Svensk ordbok
 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. lantbruk

  lantbruk, lanthushållning, näringsgren omfattande jordbruk inklusive husdjursskötsel, trädgårdsbruk och skogsbruk jämte binäringar; jämför jordbruk.
 5. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 6. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 7. Ryska federationen

  Ryska federationen är ett land i norra Europa och Asien.

 8. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 9. Lantbrukarnas Riksförbund

  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Stockholm, intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

 10. Vergilius

  Vergilius (Publius Vergilius Maro), född 15 oktober 70 f.Kr., död 21 september 19 f.Kr., romersk poet.