1. LAR

  LAR, förkortning för Landskapsarkitekternas Riksförbund.
 2. lar

  lar, vanlig gibbon, Hylobates lar, art i hominoidfamiljen gibboner.
 3. larer

  larer, mindre gudomligheter i romersk religion, beskyddare av åkrar och fält ( lares compitales) och av hemmet och familjen ( lares familiares), dyrkade vid korsvägar respektive hemmets härd.
 4. Lara

  Lara, delstat i nordvästra Venezuela; 19 800 km 2, 2,1 miljoner invånare (2010).
 5. Lara

  Lara, hjälten i Lord Byrons dikt med samma namn (1814) och i själva verket identisk med sjörövarhövdingen Conrad i ”The Corsair” (1813).
 6. Lars

  Lars, mansnamn, nordisk form av latinets Laurentius ’man från Laurentum’ (stad i Italien).
 7. Lars Vogt

  Vogt, Lars, född 1970, tysk pianist och dirigent.

 8. Lars Ag

  Ag, Lars, född 1931, TV-producent och ämbetsman.

 9. Lars Amble

  Amble, Lars, 1939–2015, skådespelare och regissör, son till Leif Amble-Næss och Maritta Marke.
 10. Lars Adaktusson

  Adaktusson, Lars, född 1955, journalist och politiker (kristdemokrat), ledamot av Europaparlamentet 2014–18, riksdagsledamot sedan 2018.