1. lar

  lar, vanlig gibbon, Hylobates lar, art i hominoidfamiljen gibboner.
 2. larv

  larv, hos djur oftast fritt levande ungdomsstadium som till sin byggnad och funktion markant avviker från de vuxna, dvs. könsmogna, individerna.
 3. Larry Page

  Page, Lawrence ( Larry), född 1973, amerikansk datalog och IT-entreprenör.
 4. Lars Vilks

  Vilks, Lars, född 1946, konstnär, konstvetare, professor vid Konsthögskolan i Bergen 1997–2003.

 5. Lars Magnus Ericsson

  Ericsson, Lars Magnus, 1846–1926, fabrikör, svensk telefonindustris grundare.
 6. Lars Gyllensten

  Gyllensten, Lars, född 12 november 1921, död 25 maj 2006, författare, prosektor (biträdande professor) i histologi vid Karolinska Institutet 1955–73, ledamot av Svenska Akademien från 1966 (anmälde utträde 1989), dess ständige sekreterare 1977–86, ledamot av Svenska Akademiens Nobelkommitté 1968–87, ledamot av Nobelstiftelsen från 1979, dess ordförande 1987–93.
 7. larynx

  larynx (nylat., av grekiska larynx, genitiv laryngos, ’struphuvudet’), anatomisk term för struphuvud.
 8. LAR

  LAR, förkortning för Landskapsarkitekternas Riksförbund.
 9. Lars Gustafsson

  Gustafsson, Lars, född 17 maj 1936, död 3 april 2016, författare, professor vid University of Texas, Austin, 1983–2006, redaktör för BLM 1962–72, litteraturkritiker i Expressen 1961–80, i Svenska Dagbladet från 1981.

 10. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.