1. Large Cap

  Large Cap, Nordic Large Cap, storbolagslistan, segment i börslistan Nordiska listan med bolag som har ett börsvärde över 1 miljard euro.
 2. large for date

  large for date, large for gestational age, medicinsk term som anger att ett nyfött barn har en födelsevikt som, med hänsyn till graviditetstidens längd, överskrider förväntad vikt (jämför födelsevikt).
 3. Nordic Large Cap

  Nordic Large Cap, detsamma som Large Cap.
 4. largetto

  1largetto [-get´o] adv. ORDLED: larg-etto
  Svensk ordbok
 5. largetto

  2largetto [-get´o] subst. ~t ~n ORDLED: larg-ett-ot
  Svensk ordbok
 6. Faya Largeau

  Faya Largeau, stad i norra Tchad; för belägenhet se landskarta Tchad.
 7. cintas largas

  cintas largas, nzap, ett indianfolk i sydvästra Brasilien, uppkallat efter männens breda barktygsbälten.
 8. storbolagslistan

  storbolagslistan, vardaglig benämning på Large Cap.
 9. episcopi vagantes

  episcopi vagantes, privatpersoner som anser sig ha mottagit biskopsvigning och själva utför olika vigningar.
 10. grovhålsbrytning

  grovhålsbrytning, brytningsmetod för malm och berg, där långa, grova borrhål nyttjas (håldiameter 100–250 mm, hållängder ofta 50–100 m).