1. larm

  larm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: larm-et
  Svensk ordbok
 2. falskt larm

  falskt larm, brott mot allmän ordning som begås när någon genom att uppsåtligen lämna oriktig uppgift föranleder onödig säkerhetsåtgärd.
 3. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 4. larmplan

  larmplan, larmlista , planerat handlingsmönster vid en händelse som utlöser ett larm, t.ex. en olycka som kräver insats av mycket sjukvårdspersonal (jämför katastrofplan), ett haveri i en industri, elproduktionsanläggning e.d. eller en mobilisering.
 5. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 6. larmsystem

  larmsystem, system i vilket ett visst skeende eller tillstånd, t.ex. en brand eller ett inbrott initierar åtgärder mot detta.
 7. larmcentral

  larmcentral, del av larmsystem.
 8. Larmtjänst AB

  Larmtjänst AB, LT, Stockholm, säkerhets- och bevakningsföretag med speciell inriktning på restvärdesräddning.
 9. larmstyrka

  larmstyrka, mindre del av ett militärt förband i fält avdelad för att snabbare än huvudstyrkan kunna ingripa vid en överraskande händelseutveckling.
 10. larmfåglar

  larmfåglar, annat namn på fågelfamiljen turakoer.