1. larma

  lar`ma verb ~de ~t ORDLED: larm-ar SUBST.: larmande, larmning (till 2 och 3); larm (till 1)
  Svensk ordbok
 2. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 3. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 4. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 5. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 6. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 7. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.

 8. indikatorart

  indikatorart, art som kan tas som tecken på att vissa omvärldsförhållanden råder, antingen genom att arten specifikt karakteriserar ett visst biologiskt (i allmänhet växt-)samhälle eller genom att den på grund av sin tolerans eller känslighet för någon viss omvärldsfaktor anses påvisa det tillstånd vari denna faktor befinner sig.
 9. rumor

  rumor stoj, oväsen, buller, larm, gny, oljud o.d. (vardaglig eller ålderdomlig prägel).
 10. hjärt–lungräddning

  hjärt–lungräddning, HLR, resuscitering, återupplivning, åtgärder som ska utföras på medvetslös person som saknar blodcirkulation och normal andning.