1. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 2. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 3. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 4. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 5. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 6. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 7. indikatorart

  indikatorart, art som kan tas som tecken på att vissa omvärldsförhållanden råder, antingen genom att arten specifikt karakteriserar ett visst biologiskt (i allmänhet växt-)samhälle eller genom att den på grund av sin tolerans eller känslighet för någon viss omvärldsfaktor anses påvisa det tillstånd vari denna faktor befinner sig.
 8. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16. 

 9. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 10. falskt larm

  falskt larm, brott mot allmän ordning som begås när någon genom att uppsåtligen lämna oriktig uppgift föranleder onödig säkerhetsåtgärd.