1. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 2. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 3. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 4. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 5. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 6. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.

 7. rumor

  rumor stoj, oväsen, buller, larm, gny, oljud o.d. (vardaglig eller ålderdomlig prägel).
 8. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 9. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 10. brandvarnare

  brandvarnare är en anordning som känner av rök och som då avger en varningssignal.