1. larmsystem

  larmsystem, system i vilket ett visst skeende eller tillstånd, t.ex. en brand eller ett inbrott initierar åtgärder mot detta.
 2. larmstyrka

  larmstyrka, mindre del av ett militärt förband i fält avdelad för att snabbare än huvudstyrkan kunna ingripa vid en överraskande händelseutveckling.
 3. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 4. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 5. falskt larm

  falskt larm, brott mot allmän ordning som begås när någon genom att uppsåtligen lämna oriktig uppgift föranleder onödig säkerhetsåtgärd.
 6. larma

  lar`ma verb ~de ~t ORDLED: larm-ar SUBST.: larmande, larmning (till 2 och 3); larm (till 1)
  Svensk ordbok
 7. larm

  larm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: larm-et
  Svensk ordbok
 8. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 9. luftindikering

  luftindikering, att fastställa förekomst och/eller bestämma koncentration av ett ämne i luft, t.ex. B- och C-stridsmedel eller radioaktiv strålning som underlag för larm.
 10. rumor

  rumor stoj, oväsen, buller, larm, gny, oljud o.d. (vardaglig eller ålderdomlig prägel).