1. LAS

  LAS, förkortning för lymfadenopatisyndrom, ett förstadium till aids.
 2. LAS

  LAS, en på arbetsmarknaden allmänt nyttjad förkortning för lagen om anställningsskydd.
 3. Las Vegas

  Las Vegas, stad i sydöstra Nevada, USA; 623 700 invånare (2016), i storstadsområdet 2,2 miljoner invånare.

 4. Las Palmas

  Las Palmas, egentligen Las Palmas de Gran Canaria, huvudort i provinsen Las Palmas och Kanarieöarnas största stad; 379 000 invånare (2016).

 5. Las Palmas

  Las Palmas, provins i den spanska ögruppen Kanarieöarna; 4 070 km2, 1,1 miljoner invånare (2016).

 6. Las Avesöarna

  Las Avesöarna, ögrupp i norra Venezuela; för belägenhet se landskarta Venezuela.
 7. Las Piedras

  Las Piedras, stad i södra Uruguay; för belägenhet se landskarta Uruguay.
 8. Las Perlasarkipelagen

  Las Perlasarkipelagen, ögrupp i mellersta Panama; för belägenhet se landskarta Panama.
 9. Las Cejas

  Las Cejas, stad i norra Argentina; för belägenhet se landskarta Argentina.
 10. Las Tablas

  Las Tablas, stad i södra Panama; för belägenhet se landskarta Panama.