1. lasra

  las`ra verb ~de ~t ORDLED: lasr-ar SUBST.: lasrande, lasring
  Svensk ordbok
 2. avstämbar laser

  avstämbar laser, laser vars våglängd kan ställas in inom ett visst intervall.
 3. titan–safir-laser

  titan–safir-laser, lasertyp (kristallaser) där det lasrande mediet är Ti:Al 2O 3.
 4. ringlaser

  ringlaser, lasertyp där laserkaviteten är uppbyggd av tre eller fler speglar som leder ljuset runt kaviteten (jämför laser).
 5. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.
 6. våglängdsomvandlare

  våglängdsomvandlare, frekvensomvandlare, kristall med icke-linjära egenskaper, innebärande att ljus som sänds in i kristallen lämnar denna med (vanligen) hälften så stor våglängd, dvs. dubbelt så hög frekvens.

 7. strålvapen

  strålvapen, vapen som verkar genom riktad energi i form av elektromagnetisk strålning eller strålar av subatomära partiklar.
 8. rubin

  rubin, röd ädelstensvariant av mineralet korund.
 9. atomfysik

  atomfysik är vad man känner till om atomerna.
 10. John L. Hall

  Hall, John L., född 1934, amerikansk fysiker.