1. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.
 2. xenon

  xenon, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Xe.
 3. atomfysik

  atomfysik är vad man känner till om atomerna.
 4. avståndsmätning

  avståndsmätning, bestämning av storleken på längden mellan två punkter genom antingen direkt längdmätning eller indirekt genom användning av särskilda mätinstrument.
 5. dissipativa strukturer

  dissipativa strukturer (jämför dissipation), en av Ilya Prigogine införd benämning på strukturer eller förlopp som inte befinner sig i termodynamisk jämvikt.
 6. Arthur Ashkin

  Ashkin, Arthur, född 1922, amerikansk fysiker, Nobelpristagare i fysik 2018.

 7. kaos

  kaos, naturvetenskaplig term för ett tillstånd då utvecklingen av ett system är omöjlig att förutse, därför att små störningar kan få stora och på sikt oförutsebara verkningar.
 8. lasra

  las`ra verb ~de ~t ORDLED: lasr-ar SUBST.: lasrande, lasring
  Svensk ordbok
 9. laservapen

  laservapen, vapen som utnyttjar laserstrålning för att störa, skada eller förstöra ett mål.
 10. rubin

  rubin, röd ädelstensvariant av mineralet korund.