1. sista lasset

  sista lasset, folkloristiskt sedkomplex.
 2. John Lasseter

  Lasseter, John, född 1957, amerikansk producent, regissör, manusförfattare och såväl teknisk som konstnärlig pionjär inom datorgenererad animerad film.
 3. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 4. Pixar

  Pixar, egentligen Pixar Animation Studios, amerikanskt företag specialiserat på datoranimation, grundat 1986 av Steve Jobs.

 5. folktro

  folktro, den gängse benämningen på de föreställningar om övernaturliga (supranormala) väsen och ting, tolkningar av skeenden och praktiska åtgärder som avviker från vad officiell religion förkunnar eller etablerad vetenskap gör gällande.
 6. vänstertrafik

  vänstertrafik, trafik där fordon framförs på vägens vänstra sida.
 7. vagn

  vagn, i strikt betydelse ett hjulfordon med två axlar och mer än två hjul; vagnen kopplas till någon form av drivanordning, t.ex. dragdjur, traktor eller bil.
 8. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 9. tippa

  tipp`a verb ~de ~t ORDLED: tipp-ar SUBST.: tippande, tippning
  Svensk ordbok
 10. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok