1. lastbil

  lastbil, bil som inte är att anse som personbil eller buss.
 2. lastbil

  las`tbil subst. ~en ~ar ORDLED: last--bil-en
  Svensk ordbok
 3. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 4. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 5. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 6. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 7. elbil

  elbil, elektrisk bil, bil som drivs helt med elektricitet.

 8. Volvo

  Volvo ®, varumärke för såväl personbilar tillverkade av Volvo Personvagnar AB som lastbilar, bussar, truckar, anläggningsmaskiner och marin- och flygmotorer tillverkade av Volvokoncernen.
 9. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 10. förnybara bränslen

  förnybara bränslen är bränslen som är framställda från förnybara energikällor.