1. bilindustri

  bilindustri, industribransch inom transportmedelsindustrin med tillverkning av motorfordon för person- och godsbefordran som sammanhållande element.
 2. Eskilstuna

  Eskilstuna är namn på både en kommun och centralorten i Eskilstuna kommun.

 3. slutväxel

  slutväxel, komponent i motordrivna fordons kraftöverföring.
 4. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 5. Brennerbastunneln

  Brennerbastunneln, 55 km lång järnvägstunnel under byggnad genom bergsmassivet i Brennerpasset mellan Innsbruck i Österrike (där den knyts ihop med befintliga järnvägstunnlar) och Verona i Italien.
 6. fordonskran

  fordonskran, en vanligen hydrauliskt driven lyftanordning (svängkran), monterad på ett lastfordon, med aktionsradie och lyftförmåga avpassade för fordonets på- och avlastning.
 7. vältstabilitet

  vältstabilitet, ett fordons förmåga att klara sidokrafter utan att välta.
 8. Mazda Motor Corporation

  Mazda Motor Corporation, Hiroshima, japansk biltillverkare, etablerad 1920 som tillverkare av verkstadsmaskiner under namnet Toyo Kogyo Co. Ltd.
 9. trafikarbete

  trafikarbete, mått på i trafiken per år transporterad mängd gods eller personer multiplicerad med sträcka.
 10. Mazda

  Mazda ®, person- och lastbilar tillverkade av Mazda Motor Corp.