1. lastsäkring

  lastsäkring, sammanfattande benämning på de återgärder som vidtas för att last på fordon inte skall utgöra en fara från trafiksäkerhetssynpunkt.
 2. lastskiva

  lastskiva, engelska slip-sheet, lastbärare för gods, bestående av en tunn skiva av kartong eller plast med uppvikta kanter på en eller flera sidor utanför lastytan.
 3. laststyrning

  laststyrning, inom energitekniken styrning, och därmed bättre fördelning, av energianvändning över tiden.
 4. last

  last, fördärvlig eller skamlig ovana; jämför lastkatalog.
 5. last

  last, kraft som påverkar en bärande konstruktion.
 6. last

  last, belastning, inom eldistributionstekniken allmänt ord för elektrisk effekt uttagen från en punkt i ett elnät (egentligen belastningseffekt) och för till nätet anslutna elförbrukande apparater (egentligen belastningsobjekt).
 7. statisk last

  statisk last, last som inte varierar med tiden, t.ex. ett föremåls egenvikt.
 8. dynamisk last

  dynamisk last, yttre krafter som varierar med tiden.
 9. kritisk last

  kritisk last, den last vid vilken en konstruktion havererar.
 10. periodisk last

  periodisk last, mekanisk last eller inre spänning vars storlek (amplitud) varierar periodiskt.